Usługi

Kompleksowa obsługa księgowa i administracyjna w Hellevoetsluis

Rozliczenia podatków

Ubezpieczenia

Zasiłki

Dofinansowania

Życie w Holandii

Tłumaczenia

Rozliczenia podatków

Rozliczenia podatków

 • Rozliczenie podatku dochodowego – formularz
 • Podatek drogowy – formularz
 • Zwrot podatku w Holandii
 • Zmiana numeru rachunku bankowego –
  formularz
 • Formularz Opgaaf Wereldinkomen – formularz
 • Ulgi podatkowe
 • Podatki gminne
 • Zaległości podatkowe
 • Kontakt z Urzędem Skarbowym
 • Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego – formularz

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zdrowotne – wniosek
 • Dofinansowanie do ubezpieczenia – formularz
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia pojazdów (auto, motor)
 • Ubezpieczenia nieruchomości
 • Ubezpieczenia indywidualne
 • Zaległości wobec ubezpieczalni

Zasiłki

Zasiłki

 • Zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering) – wniosek
 • Formalności wobec Urzędu Pracy (UWV)
 • Zasiłek na dzieci (Kinderbijslag)
 • Zapomoga społeczna (Bijstand)
 • Wypłata zaległych zasiłków
 • Zwrot nadpłaconych zasiłków
 • Tłumaczenia i odpowiedzi na pisma

Dofinansowania

Dofinansowania

 • Dofinansowanie ubezpieczenia (zorgtoeslag)
 • Dofinansowanie czynszu (huurtoeslag)
 • Dodatek na dziecko (kindgebonden budget)
 • Dodatek na opiekę nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag)
 • Wypłata zaległych dofinansowań
 • Zwrot nadpłaconych dofinansowań
 • Tłumaczenia i odpowiedzi na pisma

Życie w Holandii

Życie w Holandii

 • Rejestracja pobytu w Holandii
 • Uzyskanie numeru BSN
 • Kontakt z gminą (Gemeente)
 • Mieszkanie spółdzielcze
 • Dostawa mediów (gaz, prąd, woda)
 • Numer DigID – złóż wniosek
 • Zaświadczenia z urzędów

Tłumaczenia

Tłumaczenia

 • Asysta tłumacza (tłumaczenia ustne)
 • Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia pism urzędowych
 • Odpowiedzi na pisma
 • Tłumaczenia dokumentacji medycznych
 • Asysta tłumacza u lekarza lub w szpitalu
 • Kontakt w imieniu klienta