Zmiana numeru konta w Urzędzie Skarbowym (Belastingdienst)

Wystąp o zmianę numeru rachunku bankowego wypełniając poniższy formularz. Masz pytanie? Skontaktuj się ze mną.    Adres zameldowania zgodny z danymi w Urzędzie Skarbowym